جشنواره تابستانه مبین نت

جشنواره تابستان مبین نت

طی اطلاعیه مورخه 1400/04/06 شرکت مبین نت طرحهای جشنواره تابستان مبین نت اعلام شد : کاهش قیمت بیعانه مودم مبین نت ، طرحهای اولیه ورود با حجم کمتر ، اشتراک اریگان یکماهه فیلیمو ، طرح شبانه به میزان حجم خریداری شده روزانه در جشنواره مبین نت قیمت بیعانه مودمهای هواوی b612 مبین نت از 1700000 […]