همواره این سوال ذهنمان را به خود مشغول می‌کند که «بهترین سرویس اینترنت پرسرعت کدام است؟» یا «کدام سرویس اینترنت پرسرعت را برای منزل یا محل کار خود انتخاب کنیم؟»

معیار شما برای انتخاب سرویس چیست ؟ سرعت ؟ هزینه ؟ یا مصرف