گروه بینتی همیشه اماده ی پاسخ دادن به سوالات مشتریان عزیز میباشد همچنین پشتیبانی مبین نت با شماره 1575 در هر بیست و چهار ساعت شبانه روز اماده پاسخ گویی به شما هستند