ادامه سقوط رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و همراه

ادامه سقوط رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و همراه گزارش جهانی نشان می‌دهد سرعت اینترنت تلفن همراه ایران ۲۵.۶۴ و اینترنت ثابت ۱۷.۸۴ مگابیت برثانیه است که نشان‌دهنده سقوط رتبه آن نسبت به دوره قبل است. به گزارش اسپیدتست، طبق جدیدترین گزارش وب‌سایت اسپیدتست در ماه نوامبر، متوسط سرعت دانلود اینترنت تلفن همراه در […]