جشنواره "زمستونت آسیاتک" متفاوت تر از همیشه!

از یلدا تا نوروز با زمستونت!

زمستون امسال، با کلی خبر های خوب و بسته های جذاب در کنارتون هستیم.

توجشنواره “زمستونت” ۶ سرویس متنوع برای کاربران ADSL آسیاتک طراحی شده. تعداد بسته های جشنواره ای این دوره بیشتر از دوره های قبل هست و دلیلش هم اینه که شما همراهان عزیز آسیاتکی حق انتخاب بیشتری برای دریافت و خرید بسته مورد نظر و مناسب با الگو مصرفتون داشته باشید.

در این جشنواره ۶ بسته ویژه موجود هست.

 

منبع : https://www.asiatech.ir/

بینتی بازار اینترنت ایران