تغییر طرحهای تمدید مبین نت از اردیبهشت

طبق بخشنامه شرکت مبین نت طرحهای تمدید مبین نت، بالاخص طرح های ویژه مشترکین TD ، ازنیمه اردیبهشت ماه تغییر یافته اند. جهت اطلاع از آخرین طرحها به لینک طرحهای تمدید مبین نت مراجعه کنید.

توسعه ارتباطات کیا عاملیت مبین نت در ایران

دیدگاهتان را بنویسید