طی اطلاعیه مورخه 1400/04/06 شرکت مبین نت طرح های جشنواره تابستان مبین نت اعلام شد :

کاهش قیمت بیعانه مودم مبین نت ، طرحهای اولیه ورود با حجم کمتر ، اشتراک اریگان یکماهه فیلیمو ، طرح شبانه به میزان حجم خریداری شده روزانه

در جشنواره مبین نت قیمت بیعانه مودمهای هواوی b612 مبین نت از 1700000 تومان به 1450000 تومان و بیعانه مودمهای یوتل mn4200 از 1150000 تومان به 1100000 تومان کاهش یافته و طرحهای سه ماهه 90 گیگ ، شش ماهه 180 گیگ و یکساله 300 گیگ بر روی مودمهای مختلف این شرکت ارایه شده اند . مودمهای یاد شده تا سه سال قابلیت عودت داشته و مشترک می تواند وجه بیعانه خود را تا سه سال از مان فعالسازی مودم عودت نماید .

این اولین باری است که شرکت مبین نت در بسته های اولیه خود حجمهای کمتری را برای شروع ارایه می نماید .طرحهای قبلی مبین نت سه ماهه 300 گیگ ، شش ماهه 500 گیگ و یکساله 700 گیگ بود .

در این جشنواره بر روی مودمهای b612 طرحهای شبانه هم به سرویسها اضافه شده و مشترک به همان میزان حجم روزانه حجم شبانه دریافت می نماید .

اشتراک رایگان یکماهه فیلیمو هم برای مشترکینی که طرحها را با مودمهای b612 خریداری می کنند ارایه شده است .

جشنواره تابستان مبین نت
جشنواره تابستان مبین نت

جشنواره تابستانه مبین نت تا پایان تابستان 1400 ادامه دارد .

جهت خرید هریک از طرحها به بازار بینتی مراجعه نمایید .

بینتی ( بازار اینترنت ایران ) مرکز تخصصی مشاوره و خرید اینترنت در ایران

دیدگاهتان را بنویسید