با توجه به پایان یافتن جشنواره مهر ماه از تاریخ 10 مهر ماه تعرفه های مبین نت تغییر و طرح مودم امانی این شرکت بعد از حدود 4 سال حذف شد .از این پس مودمهای این شرکت همچون سایر اپراتورها فاکتور خواهد شد و در مالکیت مشاری قرار می گیرد .

طرحهای جدید نیز به زودی در فروشگاه اضافه و در خبری به توضیح آنها خواهیم پرداخت .

بینتی نماینده کشوری مبین نت در ایران

دیدگاهتان را بنویسید